Equip

La nostra experiència ens avala

MORAL I ASSOCIATS, és un despatx de professionals, especialitzats en les diferents branques de l’assessorament i gestió a les empreses i particulars, que està dirigida per tres socis-directors:

 

Josep Maria Moral i Domènech

Gestor Administratiu Col.legiat, Agent d’Assegurançes i Administrador de Finques

 

Eduard Soler i Villadelprat

Professor Titulat Mercantil i Censor Jurat de Comptes

 

Jordi Monrós i Ibáñez

Graduat Social Col.legiat i Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals